Privacy

Deze privacyverklaring geldt voor de website: http://www.lvhcontainers.be 

 

Uitgebaat door: LVH bvba, Scheepzatestraat 3, 9000 Gent, BE 0890.680.031.

 

Deze verklaring omschrijft de manier waarop persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website. LVH bvba houdt zich aan de toepasselijke Belgische wetgeving en aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) op Europees niveau.

 

1. Verwerking van persoonsgegevens 

 

Uw persoonsgegevens worden door LVH bvba verzameld en verwerkt voor volgende doeleinden: klantenadministratie, versturen van infobrieven,  facturatie. LVH bvba streeft er in het algemeen naar de vraag naar persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken tot gegevens van gerechtvaardigd belang. 

 

2. Soorten persoonsgegevens die verzameld worden

 

Via deze website worden uw bedrijfsnaam, naam, e-mailadres, andere adresgegevens en telefoonnummers verzameld bij het invullen van het contactformulier. 

 

3. Verstrekking aan derden

 

De verzamelde persoonsgegevens worden indien nodig gedeeld met derden. Uiteraard worden uw gegevens enkel gedeeld met de partijen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw bestelling/vraag aan LVH bvba. 

 

Voor het verzenden van onze info- en nieuwsbrieven worden uw persoonsgegevens eveneens gedeeld met derden.

 

Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te respecteren.  

 

Uw persoonsgegevens worden uitdrukkelijk niet verkocht aan derden.

 

4. Bewaarperiode

 

Persoonsgegevens verwerkt voor klantenadministratie en/of facturatie worden bewaard gedurende de termijn die wettelijk vereist is. 

 

Persoonsgegevens die om een andere reden worden verzameld en/of verwerkt worden zeven jaar bewaard na laatste gebruik.  

 

5. Uw rechten betreffende uw persoonsgegevens 

 

U heeft ten allen tijde recht:

  • op het inzage krijgen in uw persoonsgegevens
  • op correctie van uw persoonsgegevens
  • op vergetelheid van uw persoonsgegevens
  • op het beperken van het verwerken van uw persoonsgegevens
  • op het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

 

Dit kan u zelfstandig doen via een link die zich onderaan de contactpagina en onder elk ander in te vullen formulier bevindt. Daar dient u uw mailadres te bevestigen. Naar dit persoonlijk e-mailadres wordt automatisch een link gestuurd. Via deze link kan u uw persoonlijke gegevens raadplegen en/of aanpassen en/of verwijderen. http://www.lvhcontainers.be/gdpr/

 

6. Cookies

 

Deze website kan van cookies gebruik maken, waarvan sommige van tijdelijke aard zijn en gewist worden zodra u uw browser afsluit, waarvan sommige dienen om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek en waarvan een derde soort gebruikt wordt om statistieken op te stellen over het bezoek aan deze website. 

 

U kunt zelf het gebruik van cookies uitschakelen via de instellingen van uw webbrowser, maar het is mogelijk dat daardoor de website niet meer correct functioneert. 

 

7. Klachten

 

Bij eventuele klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds telefonisch bereiken op +32 (0)9/230 08 00 of via mail op info@lvhcontainers.be. U kan desgevallend een klacht indienen bij de Privacy Commissie, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel commission@privacycommission.be 

 

8. Wijzigingen

 

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring te wijzigen zonder nadere kennisgeving. (Laatste update 24/5/2018)

Partner

Containers nodig in het Waasland?
Contacteer onze partner Containerdienst Mels te Hamme en klik hier.

Volg ons op

facebook

Afval?

Bel

Contacteer ons

Scheepszatestraat 3
9000 Gent - Zeehaven

Tel: +32 (0)9/230 08 00
Fax. +32 (0)9/231 87 65
GSM: +32 (0)472/30 08 00

info@lvhcontainers.be