Afvalverwerking

LVH Containerverhuur staat garant voor een efficiënte afvalverwerking.

Dankzij onze eigen verwerkingsinstallaties wordt uw afval op een correcte wijze verwerkt.

Wij geven u, indien gewenst, een attest "OVAM Identificatieformulier Afvalstoffen".

Dit geeft uw bedrijf de geruststelling en de zekerheid dat uw afval op de juiste manier wordt afgevoerd en verwerkt!

 

 

 

Wij staan in voor de afvalverwerking van o.a.:

 

 • Steenpuin
 • Gemengd puin
 • Aarde
 • PVC
 • Kleiaarde
 • Graszoden
 • Groenafval
 • Boomwortels
 • Algemene metalen
 • Gemengd afval
 • Ytong
 • Gyproc
 • Glas
 • Eterniet / asbest
 • Papier-Karton
 • Natuursteen
 • Beton
 

 

Onze diensten staan ter beschikking voor iedereen: van KMO tot particulier.

 

NIEUWSUPDATE :

Beste Klant ,

Door de publicatie van het Vlarema 6 en hieraan gekoppeld de publicatie van het nieuwe eenheidsregelement (08/05/2018), met laatste wijzigingen op 3/07/2018, is er een grondige herschikking voor de verwerking van bouw- en slooppuin. Nu alle details/aanpassingen bekend zijn en we een inschatting hebben kunnen maken van de kosten kunnen wij u hierover informeren.

Concreet zal er vanaf 24/08/2018 een opsplitsing worden gemaakt tussen LMRP en HRMP. Dit impliceert voor onze breekwerven een verdubbeling van stockageruimte, extra analyses, extra verwerking, extra intern transport, extra administratie. Kortom bijkomende kosten die dienen verrekend te worden in de verwerkingsprijs. Hierna alvast een verduidelijking van de nieuwe situatie.

 

Onder Laag Milieurisicoprofiel ( LMRP) valt :

- Puin uit selectieve sloop en infrastructuurwerken met verwerkingstoelating van een sloopbeheer-organistie. Voorlopig enkel Tracimat (www.tracimat.be). Zowel sloper als breker dienen lid te zijn van deze organisatie. De toelating dient vooraf aanvoer in ons bezit te zijn.

- Puin afkomstig van sorteerinrichtingen die werken met een KBS (kwaliteitsborgingssysteem) conform het eenheidsreglement.

- Puin afkomstig van een reinigingscentrum onder KBS conform eenheidsreglement

- Afgezeefd steenpuin uit grond mits een LMRP-verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie (Grondbank of Grondwijzer).

- Productieafval( bvb. betonresten, natuursteen, baksteen, ...) mits contractovereenkomst met de breker

- Bouwafval van nieuwbouw mits contractovereenkomst met de breker

 

Onder Hoog Milieurisicoprofielpuin (HRMP) valt :

- Puin afkomstig van niet-selectieve sloop , zonder verwerkingstoelating

- Puin van containerbedrijven zonder KBS

- Puin van containerparken

- Afgezeefd puin uit verontreinigde grond

- Puin uit afbraak na brand

Partner

Containers nodig in het Waasland?
Contacteer onze partner Containerdienst Mels te Hamme en klik hier.

Volg ons op

facebook

Afval?

Bel

Contacteer ons

Scheepszatestraat 3
9000 Gent - Zeehaven

Tel: +32 (0)9/230 08 00
Fax. +32 (0)9/231 87 65
GSM: +32 (0)472/30 08 00

info@lvhcontainers.be